You are currently viewing ŽEŇUCHOVÁ, K. – ŽEŇUCH, P. (eds.): Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení (2009).

ŽEŇUCHOVÁ, K. – ŽEŇUCH, P. (eds.): Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení (2009).