You are currently viewing ŽEŇUCH, P. – ŠKOVIERA, A. (zost.): Pramene byzantskej tradície na Slovensku. K výstave z príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010.

ŽEŇUCH, P. – ŠKOVIERA, A. (zost.): Pramene byzantskej tradície na Slovensku. K výstave z príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010.