You are currently viewing ŽEŇUCH, P. – BEĽAKOVA, E. V. – NAJDENOVA, D. – ZUBKO, P. – MARINČÁK, Š. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII. (2018)

ŽEŇUCH, P. – BEĽAKOVA, E. V. – NAJDENOVA, D. – ZUBKO, P. – MARINČÁK, Š. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae VIII. (2018)