You are currently viewing ŽEŇUCHOVÁ, K. – КИТАНОВА, М. – ŽEŇUCH, P. (eds.): Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky (2017)

ŽEŇUCHOVÁ, K. – КИТАНОВА, М. – ŽEŇUCH, P. (eds.): Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky (2017)