You are currently viewing ŽEŇUCH, P. – ZUBKO, P. – VAŠÍČKOVÁ, S.: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. (2017)

ŽEŇUCH, P. – ZUBKO, P. – VAŠÍČKOVÁ, S.: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. (2017)